”Med nya ögon”

–  Livsväg Norr är en konferens för unga vuxna som arrangeras av EFS & Salt Västerbotten tillsammans med Sensus.

Mark 10:46-52